കുട്ടികൾ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോയത്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും…?

കുട്ടികൾ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോയത്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും…

ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീയെ തല്ലുവാൻ പുരുഷന് ആരാണ് അധികാരം നൽകിയത് ?

ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീയെ തല്ലുവാൻ പുരുഷന് ആരാണ് അധികാരം നൽകിയത് ? #malayalamvarthakal #breaking_news #kochinews

ഇറ്റലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാര്തഥികൾ അമിത വാടക മൂലം ടെന്റിൽ സമരം തുടരുന്നു,

ഇറ്റലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാര്തഥികൾ അമിത വാടക മൂലം ടെന്റിൽ സമരം തുടരുന്നു, ഇന്ത്യൻസ്‌ക്ലസിവ് വാർത്തകൾ #breaking_news #globalnews #malayalamvarthakal

ഡോ വന്ദനയുടെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി ആരായിരിക്കും

കടുത്തുരുത്തി മാഞ്ഞൂരിലെ ഡോ.വന്ദനദാസ് എംബിബിഎസ്’– കെ.ജി.മോഹൻദാസിന്റെയും വസന്തകുമാരിയുടെയും മകളുടെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി ആരായിരിക്കും #malayalamvarthakal #breaking_news #indianxclusive

ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് ബന്ധങ്ങൾ ഉലയുന്ന . “മേലോണിക്ക് കഴിവില്ലെന്ന് ” ഫ്രാൻസ് മന്ത്രി .

ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് ബന്ധങ്ങൾഉലയുന്ന . “മേലോണിക്ക് കഴിവില്ലെന്ന് ” ഫ്രാൻസ് മന്ത്രി , ഇന്ത്യൻസ്‌ക്ലസിവ് വാർത്തകൾ #malayalamvarthakal #globalnews #breaking

ഇറ്റലി ജോലി നികുതി കുറയുന്നു , ശമ്പളം കൂടുന്നു – ഇന്ത്യൻസ്‌ക്ലസിവ് വാർത്തകൾ

ഇറ്റലി ജോലി നികുതി കുറയുന്നു , ശമ്പളം കൂടുന്നു – ഇന്ത്യൻസ്‌ക്ലസിവ് വാർത്തകൾ

ഭാവിയിലെ കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലികൾ

ഭാവിയിലെ കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലികൾ #malayalamvarthakal #breaking_news #globalnews

2024 ജനുവരി 1 മുതൽ “Reddito di cittadinanza” ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല പകരം ഇൻക്ലൂഷൻ അലവൻസ്

2024 ജനുവരി 1 മുതൽ “Reddito di cittadinanza” ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല പകരം ഇൻക്ലൂഷൻ അലവൻസ് – #malayalamvarthakal #breaking_news #indianxclusive

ഇന്ത്യൻസ്‌ക്ലസിവ് വാർത്തകൾ .മാമുക്കോയ (76) വയസ്സിൽ വിടവാങ്ങി

.. സാധാരണക്കാരോട് കൂടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം “അസാധാരണക്കാരായ കുറെ മനുഷ്യരോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് #malayalamvarthakal #breaking_news #globalnews

ഇറ്റലി- വലതു പക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന കുടിയേറ്റ നിയമം തിരുത്തലുകളോടെ പാസ്സായി

ഇറ്റലി- വലതു പക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന കുടിയേറ്റ നിയമം തിരുത്തലുകളോടെ പാസ്സായി

ഗൂഗ്‌മോർണിങ് ഇന്ത്യൻസ്‌കസിവിൽ . കെജ്‌രിവാളിനെ വിട്ടയച്ചു തുടങ്ങിയ വിവിധ വാർത്തകൾ

ഗൂഗ്‌മോർണിങ് ഇന്ത്യൻസ്‌കസിവിൽ . കെജ്‌രിവാളിനെ വിട്ടയച്ചു തുടങ്ങിയ വിവിധ വാർത്തകൾ #malayalamvarthakal #globalnews #indianxclusive

ഇറ്റലി കുടിയേറ്റക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിസാ ഇല്ലാതാക്കുന്നു

ഇറ്റലി കുടിയേറ്റക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വിസാ ഇല്ലാതാക്കുന്നു , ഇതുമൂലം മനുഷ്യകുലത്തോട് ചെയുന്ന ക്രൂരതയെന്ന പ്രതിപക്ഷം #malayalamvarthakal #globalnews #breaking