ഇറ്റലിയിലെ ഗവണ്മെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ! എങ്ങും സമ്പാദ്യ മാന്ദ്യം,

ഇറ്റലിയിലെ ഗവണ്മെന്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ എങ്ങും സമ്പാദ്യ മാന്ദ്യം .പല കമ്പനികളും ജോലിക്കാരെ വെട്ടികുറയ്ക്കുന്നു വിഴിഞ്ഞം അക്രമത്തിലേക്കോ #malayalamvarthakal #indianxclusive #breaking_news

ഇറ്റാലിയൻ പാർലമെന്റിൽ തുടരാൻ കഴിയാതെ കുടിയേറ്റ MP, Aboubakar Soumahoro സ്വയം രാജിവച്ചു കിഴടങ്ങി

ഇറ്റാലിയൻ പാർലമെന്റിൽ തുടരാൻ കഴിയാതെ കുടിയേറ്റ MP സ്വയം കിഴടങ്ങി, ഫുട്ബാൾ കളിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം kt ജലീൽ, അവ മനുഷ്യനെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന #malayalamvarthakal #globalnews #indianxclusive

റോമിൽ ക്നാനായ ആഘോഷം,സ്വിസ്ർലാൻഡ് പുതിയ KPFS ഭാരവാഹികൾതിരഞ്ഞെടുത്തു.

റോമിൽ ക്നാനായ ആഘോഷം,പ്രവാസി കുട്ടയിമ വളരെ വിവിധ കലാപരിപാടികളോട് കുടി നടന്നു പുതിയ സ്വിസ്ർലാൻഡ് KPFS ഭാരവാഹികൾതിരഞ്ഞെടുത്തു ആഗോള വാർത്തകൾ….

ഇറ്റലി3അഭയാർത്ഥികൾകപ്പലിൽനിന്ന് എടുത്തുചാടി,

ഇറ്റലി 3 അഭയാർത്ഥികൾ കപ്പലിൽ നിന്ന് എടുത്തുചാടി, ഈജിപ്തിൽ ഉച്ചകോടിയിൽ ലോക നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നു

നിർബന്ധിത വാക്സിനേഷൻ ഒഴിവാക്കി

നിർബന്ധിത വാക്സിനേഷൻ ഒഴിവാക്കി

ഋഷി സുനാക് വെല്ലുവിളികൾ

ഋഷി സുനാക് വെല്ലുവിളികൾ

ഇറ്റലിമാനസികരോഗികൾകൂടുന്നോ?കേരളത്തിൽ “പെറ്റികേസുകൾപെരുപ്പിക്കരുത്”ഡിജിപി

ഇറ്റലി മാനസിക രോഗികൾ കൂടുന്നോ ? കേരളത്തിൽ “പെറ്റികേസുകൾ പെരുപ്പിക്കരുത്”ഡിജിപി