Ad banner
Ad banner

#malayalam#Appujohn joseph#iinterview ,

യുവ രാഷ്ട്രിയക്കാർ വളർന്ന വരുന്നില്ലയെന്ന നാം പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നൽ അപു ജോൺ ജോസഫ് മായിട്ടുള്ള അഭിമുഖ തെളിയിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ചാണ് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാസിയുമായിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ട ഷെയർ ചെയുക

(Visited 1 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published.